Klachten

De medewerkers van de Swinhove Groep doen hun uiterste best om hun bewoners en cliënten zo goed mogelijk van dienst te zijn in de zorg, behandeling, begeleiding en dienstverlening. Het kan echter gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent. U kunt dan een klacht indienen. We spreken van een klacht als het gaat om een uiting van onvrede met de behandeling of bejegening door medewerkers van de Swinhove Groep, die door u als betrokkene, als onjuist of onterecht wordt ervaren. Hieronder vindt u informatie over hoe u uw klacht kunt bespreken binnen de Swinhove Groep.

Voor het melden van een klacht in het kader van de wet BOPZ (betreffende cliënten die verblijven op en psychogeriatrische afdeling) verwijzen wij u naast deze klachtenprocedure ook naar de folder ‘De wet BOPZ voor cliënt en familie’.

1. Melden van de klacht dáár waar deze is ontstaan

Het is belangrijk dat u uw klacht kunt bespreken en dat er serieus naar u geluisterd wordt. Bespreek uw klacht bij voorkeur dáár waar deze is ontstaan. Als u bijvoorbeeld een klacht heeft over de zorgverlening, dan kunt u deze klacht met het hoofd van de betreffende afdeling bespreken. Door over uw klacht te praten kan de klacht wellicht verholpen worden en kunnen verdere irritaties voorkomen worden.

2. Het melden van een klacht door middel van de Registratiekaart 'mening, idee, klacht of compliment'

Het is ook mogelijk om een klacht schriftelijk in te dienen door middel van de registratiekaart. U kunt deze kaart vinden in de centrale hal van de locaties Swinhove, De Lindonk en De Lichtkring. Bij locatie De IJsvogel kunt u hem opvragen bij de medewerkers van de brasserie. Deze kaart dient u in te leveren in de daarvoor bestemde brievenbus, die ook te vinden is in de centrale hal van de locaties. Op deze kaart kunt u aangeven of u gebeld wilt worden voor een afspraak om uw klacht te bespreken. Het verantwoordelijk hoofd of de verantwoordelijk manager neemt dan contact met u op.

3. Melden van een klacht bij de klachtenfunctionaris.

Het kan gebeuren dat u ondanks een gesprek met het verantwoordelijk hoofd nog niet tevreden bent. Of misschien vindt u het moeilijk om uw klacht direct met deze persoon te bespreken. U kunt dan uw klacht indienen bij de klachtenfunctionaris. Uw klacht moet schriftelijk en ondertekend ingediend worden bij de klachtenfunctionaris. Direct na ontvangst van uw klacht stuurt de klachtenfunctionaris u een bevestiging. Een kopie van de klacht wordt gestuurd naar de verantwoordelijk manager en de bestuurder. U en de verantwoordelijke manager zoeken in eerste instantie samen naar een oplossing.

Klacht indienen?

U kunt uw klacht mailen naar adhaan@swinhovegroep.nl of per post opsturen naar:
Swinhove Groep
t.a.v. de Klachtencoördinator

Plantageweg 3
3333 GZ Zwijndrecht.


4. Melden van een klacht bij de externe klachten-commissie of het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG)

De Swinhove Groep is aangesloten bij de externe klachtencommissie Drechtsteden. U kunt uw klacht ook direct indienen bij deze externe klachtencommissie. Voor meer informatie over deze klachtencommissie verwijzen we u naar het reglement 'Regionale externe klachtencommissie Drechtsteden voor verpleeg- en verzorgingshuizen en thuiszorgorganisaties'  (op te vragen bij hoofd Wonen en Zorg of casemanager)..

U kunt uw klacht opsturen naar:
Secretariaat Externe Klachtencommissie
Postbus 1494
3300 BL Dordrecht

De externe klachtecommissie is ook telefonisch bereikbaar via (078) 617 25 35.

Daarnaast is het mogelijk uw klacht kenbaar te maken bij het Adviespunt van Zorgbelang Zuid-Holland. Voor meer informatie verwijzen we u naar de folder ‘Vragen en klachten over de gezondheidszorg? Doe er iets mee!’ of naar hun website www.adviespuntzorgbelang.nl.

De volledige klachtenregeling kunt u opvragen bij het servicepunt op de locaties Swinhove, De Lichtkring, De Lindonk en bij de medewerkers van de Brasserie De IJsvogel op locatie De IJsvogel.